ER IS ALTIJD MEER TE ONTDEKKEN

Appareant

Mensen en organisaties zijn een schatkist aan mogelijkheden en ideeën. Maak je als werkgever een strategische koerswijziging door? Of krijg je als werknemer te maken met een veranderende functie? Er komt een moment dat het goed is om te beginnen met de ontdekkingstocht en op zoek te gaan naar schatten.

Appareant heeft een eigen visie op menselijke ontwikkeling en talent. Appareant betekent ‘dat zij tevoorschijn zullen komen’. En dat vertaalt precies de werkwijze. Tijdens actieve sessies op een inspirerende ontmoetingsplaats ontdekt u waar strategische kansen en mogelijkheden liggen. Of het nu gaat om kansen van organisaties of om talenten van medewerkers: er is altijd meer te ontdekken.

 

Producten

Strategisch organisatieadvies

Liggen er nieuwe kansen in de markt die vragen om snelle, technologische ontwikkelingen? En daarmee ook om nieuwe kennis bij uw medewerkers? Hoe zit het met de bestaande kennis bij die medewerker die bijna met pensioen gaat? Hebt u in beeld wat u nodig heeft voor de toekomst?

Als de omstandigheden veranderen kan het werk ook anders worden. Zijn uw medewerkers voldoende ingespeeld op elkaar?

Wellicht ontbreekt het u aan tijd om uw huidige situatie te analyseren en een lange termijnplan op te stellen. Appareant kan u helpen bij uw strategische personeelsontwikkeling of teamontwikkeling.

Quick scan

Juist in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het verstandig om uw huidige personeelsbestand in relatie tot uw bedrijfsstrategie in kaart te brengen.

Met een korte sessie checkt u of u nog op koers ligt. Na afloop heeft u de talenten en ontwikkeling van uw medewerkers in relatie tot uw bedrijfsstrategie in beeld. Een korte sessie beslaat gemiddeld 2,5 uur.

Vlootschouw

Juist in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het verstandig om uw huidige personeelsbestand in relatie tot uw bedrijfsstrategie in kaart te brengen.

Een vlootschouw brengt in kaart hoe uw huidige personeelsbestand er uitziet, in relatie tot uw bedrijfsstrategie en de ontwikkelingen in de markt. Na afloop beschikt u over een personeelsontwikkelplan. U weet hoe u aanwezig talent zo kunt inzetten dat het de visie van uw organisatie versterkt. Appareant helpt u bij het opstellen van concrete strategische loopbaanacties voor uw medewerkers. Een vlootschouw levert u bovendien een opleidingsplan en een inventarisatie van waar u nieuwe medewerkers het beste kunt aantrekken.

Het op projectbasis implementeren van het opleidingsplan en ondersteuning bij de selectie van nieuwe medewerkers behoort tevens tot de mogelijkheden. Een vlootschouw wordt op maat vormgegeven. Informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Ik wil graag meer informatie over een vlootschouw voor mijn organisatie.

Workshop Van goed naar geweldig!

De workshop Van goed naar geweldig! is gericht op teamontwikkeling. Appareant verzorgt deze workshops in Noord Nederland. Van goed naar geweldig! richt zich op de sterke punten van ieder teamlid.

We gebruiken daarbij het persoonsprofiel: Sterke Punten (Strengths Finder) van Marcus Buckingham en Donald Clifton. Medewerkers (her)ontdekken tijdens de workshop hun sterke punten, ze weten hoe ze die gericht in kunnen zetten en hebben zicht op de unieke bijdrage van hun teamleden. Deze workshop maakt uw medewerkers tot een sterker en hechter team dat meer gepassioneerd en resultaatgericht wil samenwerken.

De workshop Van goed naar geweldig! beslaat gemiddeld 1 dagdeel. Voorafgaand aan de workshop maken de deelnemers de Strength Finders-test.

Ik wil graag meer informatie over de workshop Van goed naar geweldig!

Team Spirit

Of het nu om een team gaat dat nog maar pas bij elkaar is of al geruime tijd samenwerkt: aandacht voor strategische ontwikkeling van een team is goud waard. Waar collega’s in een open sfeer met elkaar omgaan, ontstaat er meer werkplezier en betere resultaten in de samenwerking. Op het gebied van teamontwikkeling werkt Appareant samen met Fluger. (www.fluger.nl)

Team Spirit is een intensief programma, waarin ieder teamlid veel over zichzelf en over zijn rol in het team leert. Team Spirit focust op wat u als medewerker bijzonder maakt en wat u als uniek mens nodig heeft om persoonlijk en als lid van een team tot bloei te komen. We werken hierbij met twee persoonsprofielen : DISC Factor en Sterke Punten. Team Spirit richt zich ook op de kwaliteiten van de leidinggevende. Welke gereedschappen heeft de manager nodig om vanuit zijn kracht het team te leiden? Team Spirit helpt medewerkers bewust te zijn van hun kwaliteiten, maakt teams bevlogen en geeft teamleiders en managers de juiste tools om de teamspirit vast te houden.

Team Spirit bestaat uit:

– 2 maal een workshop van een dagdeel voor het hele team

– individuele gesprekken per medewerker

– adviesgesprek met de opdrachtgever

Voorafgaand aan Team Spirit maken deelnemers de DISC- en Strength Finders-test.

Ik wil graag meer informatie over Team Spirit

Strategisch loopbaanadvies

Komen uw talenten en kwaliteiten voldoende tot hun recht in uw huidige werkomgeving? Hoe komt u er achter of u nog op de juiste plek zit? Is het na jaren hard werken dan nu tijd om eens in de spiegel te kijken en uzelf de vraag te stellen: doe ik nog wel wat ik wil doen? Of kunt u op dit moment al goed hulp gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe baan?

Appareant helpt u (weer) verantwoordelijkheid te nemen voor uw loopbaan. Wat drijft u eigenlijk in uw werk? Wat vindt u nu echt belangrijk? Ontdek binnen of buiten uw huidige functie nieuwe mogelijkheden met een loopbaanmotivatietraject of een outplacementtraject.

Loopbaanmotivatietraject

In een maatschappij waar de technologische ontwikkelingen snel gaan, zullen we ook langer doorwerken. Bovendien lijkt de tijd voorbij dat we 40 jaar bij dezelfde werkgever werkten. We zullen vaker van functie en beroep veranderen dan in het verleden.

Een loopbaanmotivatietraject heeft tot doel uw motivatie in uw werk (opnieuw) helder te krijgen. Daarnaast ontdekt u tijdens het traject nieuwe mogelijkheden, binnen of buiten uw huidige functie.

Tijdens een loopbaanmotivatietraject kunt u het volgende verwachten:

– een intakegesprek dat de basis vormt voor een uniek traject, gericht op uw specifieke situatie

– actieve sessies op een inspirerende ontmoetingsplaats

– praktische, doelgerichte opdrachten die tot concrete resultaten leiden

Een loopbaanmotivatietraject bij Appareant bestaat uit een intakegesprek (kosteloos), 3 motivatiegesprekken en als afsluiting een voortgangsgesprek.

Ik wil graag meer informatie over een loopbaanmotivatietraject bij Appareant

Outplacementtraject

Bent u uw baan kwijtgeraakt? Of hebt u in overleg met uw werkgever besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging buiten de organisatie?In beide gevallen kan het zoeken naar een andere baan behoorlijk intensief zijn.

Een outplacementtraject helpt richting te geven in de zoektocht. Appareant werkt volgens de beproefde methode van Fluger Doelgericht Loopbaanadvies. Gun uzelf met een outplacementtraject van Appareant een loopbaan die weer tot bloei komt!

Een outplacementtraject bij Appareant bestaat uit 5 tot 8 persoonlijke gesprekken. Als voorbereiding voor de gesprekken maakt u 3 tests. Samen met de inspirerende opdrachten die u krijgt, maakt het dit traject tot een doelgericht instrument.

Na afloop van het outplacementtraject weet u hoe u uw profiel effectief voor het voetlicht kunt brengen, bijvoorbeeld tijdens sollicitatieprocedures.

Ik wil graag meer informatie over een outplacementtraject bij Appareant

Het verhaal van...

Met mijn werkervaring de technische sector, het onderwijs en de uitzendbranche heb ik oog en respect voor vakmanschap. Vanuit die invalshoek vind ik bijvoorbeeld een tv-programma als Megastructures of de ontwikkeling van een solar-auto bijzonder interessant. En van de colleges van een goede docent kun je je hele loopbaan de vruchten plukken… In alle sectoren en op alle niveaus geldt: uw talent voor uw werk zegt veel over uzelf.

Ik ben een sparringpartner voor mijn klanten. Inspiratie is voor mij een sleutelwoord. Mijn kracht zit in het strategisch kunnen denken, juist waar organisaties complexe vraagstukken hebben op het gebied van personeelsbeleid. Ik stel graag vragen die aanzetten tot nieuwe ideeën, tot motivatie. Dat vind ik het mooiste aan mijn werk: het moment waarop een klant zelf ontdekt en waardeert wat er in zijn schatkist zit. Of dat nu op organisatieniveau is of op persoonlijk vlak. Want wie op zijn sterke punten wordt ingezet, komt het beste tot zijn recht.

Saskia Oosterhoff

Contact

Contact Info

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Onderwerp

Uw bericht